TOEIC Business Idioms 1

Hôm nay các bạn làm quen với một số thành ngữ và cách dùng nó trong giao tiếp nhé.
accept an offer
- to agree to an offer or proposal
I accepted the offer to buy my car. 


across the board
- including everyone or everything
The computer company decided to give the workers an across-the-board increase in their salary. 


adjourn a meeting
- to end a meeting
We adjourned the meeting until the next day. 

at a loss
- at less than the cost, at a financial loss
The store was selling things at a loss so the prices were very low. 

bail a company out or bail out a company
- to rescue a company that has financial problems
The government bailed out the bank to maintain stability in the economy. 

balance the books
- to check that all the money in a business is accounted for
The accountant spent several days trying to balance the books of his company. 

ball park figure/estimate
- a rough estimate or figure
The contractor gave us a ball park figure for the cost of repairing the new building. 

bang for the buck
- value for the money spent
We were able to get much bang for the buck when we advertised on the Internet. 
 

banker's hours
- short work hours (similar to a bank)
My friend owns his own company and works banker's hours most days. 

bankroll someone
- to supply someone with money, to finance someone
The movie actor bankrolled his son while the son was producing his first movie. 

bean counter
- an accountant
We asked the bean counters to look at the figures in the new budget. 

big cheese/gun/wheel
- an important person, a leader
The new director was a big wheel in his previous company. 
 

Hy vọng các bạn sẽ sử dụng thành thạo một số thành ngữ trên nhé. Chúc các bạn may mắn! 

 

Các tin thư giãn khác

TOEIC Business Idioms 1

Hôm nay các bạn làm quen với một số thành ngữ và cách dùng nó trong giao tiếp nhé.

Góc thư giãn 01

Không phải quan tâm chính là điều nhỏ nhặt nhất để cấu thành cái danh từ mà người ta vẫn gọi là yêu thương hay sao? Vậy mà vì lẽ gì mà em tìm hoài tìm mãi, góp chỗ này, nhặt chỗ kia, vẫn chẳng thấy một chút từ anh?

Meeting Indioms (Part 3)

Để sử dụng thành thạo các thành ngữ này bạn phải chịu khó luyện tập và ứng dụng trong đời sống hàng ngày, trong giao tiếp với đối tác, đồng nghiệp. Sau đây là một số thuật ngữ hay dùng trong giao tiếp.

Meeting Indioms (Part 2)

Bài hôm trước chúng ta đã làm quen với một số Indioms về meeting. Hôm nay các bạn sẽ tìm hiểu thêm một số cụm từ rất hay dùng trong văn nói của người Anh.

Meeting Indioms (Part 1)

Trong các cuộc gặp người bản địa hay dùng một số Indioms chuyên biệt. Hôm nay mình giới thiệu bạn một số Indioms trong các cuộc hội thảo, gặp gỡ nhau.