Meeting Indioms (Part 2)

Bài hôm trước chúng ta đã làm quen với một số Indioms về meeting. Hôm nay các bạn sẽ tìm hiểu thêm một số cụm từ rất hay dùng trong văn nói của người Anh.
Defeat a motion
- to defeat an idea or proposal in a meeting
We easily defeated the motion to change the dates for next week's convention. 

Follow-up meeting
- a meeting where you discuss previous business
We will have a follow-up meeting to discuss the new product. 

Have the floor
- to have permission to speak in a meeting
The president had the floor for almost an hour during the meeting. 

Hold a meeting
- to conduct a meeting
We plan to hold a meeting next week to discuss the problems with our new product. Lay (something) on the table
- to present a matter for discussion
I went to the meeting and laid my concerns about the new product on the table. 


Make a motion
- to make a suggestion or proposal at a meeting
The manager made a motion to finish the meeting early and continue the next morning. Move to (do something)
- to propose to do something (usually at a meeting)
I will move to have another meeting next week so we can discuss the problem. 

Các tin thư giãn khác

TOEIC Business Idioms 1

Hôm nay các bạn làm quen với một số thành ngữ và cách dùng nó trong giao tiếp nhé.

Góc thư giãn 01

Không phải quan tâm chính là điều nhỏ nhặt nhất để cấu thành cái danh từ mà người ta vẫn gọi là yêu thương hay sao? Vậy mà vì lẽ gì mà em tìm hoài tìm mãi, góp chỗ này, nhặt chỗ kia, vẫn chẳng thấy một chút từ anh?

Meeting Indioms (Part 3)

Để sử dụng thành thạo các thành ngữ này bạn phải chịu khó luyện tập và ứng dụng trong đời sống hàng ngày, trong giao tiếp với đối tác, đồng nghiệp. Sau đây là một số thuật ngữ hay dùng trong giao tiếp.

Meeting Indioms (Part 2)

Bài hôm trước chúng ta đã làm quen với một số Indioms về meeting. Hôm nay các bạn sẽ tìm hiểu thêm một số cụm từ rất hay dùng trong văn nói của người Anh.

Meeting Indioms (Part 1)

Trong các cuộc gặp người bản địa hay dùng một số Indioms chuyên biệt. Hôm nay mình giới thiệu bạn một số Indioms trong các cuộc hội thảo, gặp gỡ nhau.