Meeting Indioms (Part 3)

Out of order
- against the rules - used in a meeting when someone does not obey the rules of speaking 
The question was out of order at the meeting and the man was not able to ask it. 


Put (something) on the table
- to make something the topic of discussion
We put the issue of the new schedule on the table for discussion. 

Robert's Rules of Order
- the official book of guidelines and rules about how to conduct a meeting.We always use Robert's Rules of Order when we have a meeting.

Rule (someone) out of order
- to rule that someone is not following the rules of a meeting
The chairwoman ruled the salesman out of order when he began to speak at the meeting. 

Run a meeting
- to conduct a meeting
My boss is not able to run a meeting very well. 

Second a motion
- to formally agree with a proposal in a meeting
I seconded the motion to start one hour early every morning during the summer. 

Stand adjourned
- to be dismissed or to end (used for a meeting)
"This meeting now stands adjourned." 

Table a discussion
- to postpone a discussion until a later time
We tabled the discussion about the salary issue until the next meeting. 

Take minutes
- to write down the details of a meeting
I usually take minutes at the monthly club meetings.


Hope you enjoy with these Indioms. 

Các tin thư giãn khác

TOEIC Business Idioms 1

Hôm nay các bạn làm quen với một số thành ngữ và cách dùng nó trong giao tiếp nhé.

Góc thư giãn 01

Không phải quan tâm chính là điều nhỏ nhặt nhất để cấu thành cái danh từ mà người ta vẫn gọi là yêu thương hay sao? Vậy mà vì lẽ gì mà em tìm hoài tìm mãi, góp chỗ này, nhặt chỗ kia, vẫn chẳng thấy một chút từ anh?

Meeting Indioms (Part 3)

Để sử dụng thành thạo các thành ngữ này bạn phải chịu khó luyện tập và ứng dụng trong đời sống hàng ngày, trong giao tiếp với đối tác, đồng nghiệp. Sau đây là một số thuật ngữ hay dùng trong giao tiếp.

Meeting Indioms (Part 2)

Bài hôm trước chúng ta đã làm quen với một số Indioms về meeting. Hôm nay các bạn sẽ tìm hiểu thêm một số cụm từ rất hay dùng trong văn nói của người Anh.

Meeting Indioms (Part 1)

Trong các cuộc gặp người bản địa hay dùng một số Indioms chuyên biệt. Hôm nay mình giới thiệu bạn một số Indioms trong các cuộc hội thảo, gặp gỡ nhau.